જાન્યુઆરી નોંધ માંથી બ્રોકરેજ સેનફોર્ડ C શ્રેષ્ઠ જુગાર સાઇટ પર સાઇન અપ આપે છે. બર્નસ્ટીન લિમિટેડ કહ્યું હતું કે આ શક્ય ના ઉદઘાટન બ્રિજ માં 2018, "ટ્રાફિક સમય હોંગ કોંગ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ મકાઉ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે નાટકીય ટૂંકા [વિશે] 30 મિનિટ".ઓન્ગ કોંગ માતાનો હાઇવે વિભાગ જણાવ્યું હતું કે, ગુરુવારે પ્રેસ પ્રકાશન: "12 કિલોમીટર [7.5 માઇલ] લાંબા HKLR [હોંગ કોંગ લિંક રોડ] આવશે સંપૂર્ણપણે જોડાયેલ એપ્રિલ, દર્શાવે સિદ્ધિ એક કી સીમાચિહ્નરૂપ આ HZMB હોંગ કોંગ પ્રોજેક્ટ છે." nbsp; શ્રેષ્ઠ જુગાર સાઇટ્સ કેનેડા reddit.