#8220;ત્યાં હજુ પણ કોઈ સુધારા પર મિસ્ટર યાંગ ઠેકાણું," એક પ્રવક્તાએ માંથી ઉતરાણ આંતરરાષ્ટ્રીય જણાવ્યું હતું કે, સોમવારે એક ઇમેઇલ જવાબ GGRAsia.anding આંતરરાષ્ટ્રીય કહ્યું છે તે માગે બિલ્ડ કરવા માટે એક યુએસ$1.5 અબજ કેસિનો રિસોર્ટ અને થીમ પાર્ક, કહેવાય NayonLanding, પર સાઇટ પ્રશ્ન છે.તે આશા પૂર્ણ કરવા માટે આ પ્રોજેક્ટ માં 2022. આ કેસિનો દ rosario ખુલ્લું છે આજે.