આ બહાર છે, જે લોકો માટે નુકસાન આદમ Laxalt રાજકીય કારકિર્દી હતા બદલાતા રહે છે તેમના વાર્તા લાંબા પહેલાં અમે શું જાણતા હતા રિપબ્લિકન એટર્ની જનરલ કહ્યું હતું કે એક ગુપ્ત રેકોર્ડ વાતચીત.કે શું રાજકીય મંડળીઓ હોય ત્યારે શું સત્ય બહાર આવે છે અને તે તેમના બાજુ પર.પરંતુ હવે તે વિગતો વાતચીત છેલ્લે કરવામાં આવી છે જાહેર — હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આ વાર્તા ઉદારવાદી કરવા માગતા સાચું દેખીતી રીતે નથી — આ કથા છે સ્થળાંતર કરતાં વધુ ઝડપથી રણ રેતી એક windstorm.તે એક મૃત giveaway કે Laxalt વિરોધીઓ રસ છે માત્ર માં સ્કોરિંગ રાજકીય પોઇન્ટ અને સામગ્રી બનાવવા માટે હુમલો જાહેરાતો 2018 ચૂંટણી ચક્ર.વિધાનસભા રીતે અને અર્થ સમિતિ મંગળવારે પોસ્ટ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ગેમિંગ નિયંત્રણ બોર્ડ ચેરમેન એ dragon link slot machine for sale. જી dragon link slot machine 2021.
બર્નેટ રેકોર્ડિંગ એક 25 માર્ચ, 2016, સાથે વાતચીત Laxalt.આ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ઢાંકી દે છે દરેક આવૃત્તિ વાર્તા છે કે આ નેવાડા રાજકીય સ્કેન્ડલ ઓફ ધ યર.પ્રથમ, ઉદારવાદી કહ્યું હતું કે અમને Laxalt દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું બર્નેટ માટે અભૂતપૂર્વ GCB હસ્તક્ષેપ માં એક ખાનગી પાર્ટી મુકદ્દમો જ્યાં એક પક્ષ હતો પરવાનેદાર, ખાસ કરીને કારણ કે, આ કેસ માત્ર હતી ખાતે જિલ્લા કોર્ટ સ્તર.એટર્ની જનરલ ઓફિસ છે GCB માતાનો કાનૂની સલાહકાર. dragon link slot grand jackpot.