અપાન-આધારિત ગેમિંગ સાધનો સપ્લાયર સેગા સામી બનાવટ Inc તેના કહે છે એ જ પ્રમાણે બો બોનસ જેકપોટ ઉત્પાદન જે – તે તરીકે વર્ણવવામાં પ્રથમ ગેમિંગ મશીન દ્વારા વિકસાવવામાં કંપની સ્થાપિત કરવામાં આવી અંતે સ્ટુડિયો સિટી ગેમિંગ રિસોર્ટ માં મકાઉ, એક સંપત્તિ 60 ટકા માલિકીની Melco તાજ મનોરંજન લિ. નજીકના કેસિનો માટે bonita સ્પ્રિંગ્સ ફ્લોરિડા.