.ઓ.-ગેમિંગ અને મનોરંજન સપ્લાયર Suzo- * વિગતો જૂથ જાહેરાત કરી છેલ્લા અઠવાડિયે સંપાદન Comesterogroup Srl, એક યુરોપિયન પ્રદાતા ઇલેક્ટ્રોનિક ચુકવણી સિસ્ટમો અને સ્વ-સેવા માટે સાધનો વિવિધ ઉદ્યોગો સહિત – ગેમિંગ. છે નાયગ્રા ધોધ કેસિનો ખુલ્લા હવે.