આ કાયાપલટ સ્લોટ બિઝનેસ રહે પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, તેમ છતાં મેનેજમેન્ટ પ્રકાશિત decelerating ઘટાડા માં સ્થાપિત આધાર પ્રીમિયમ ભાગીદારી રમતો," વિશ્લેષકો ડેવિડ કેટ્ઝ અને બ્રાયન ડેવિસ લખ્યું નીચેના બેઠકો સાથે વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ પ્રતિનિધિઓ IGT. mustang પૈસા 2 સ્લોટ મશીન.