18.નોર્વિચ – 25 ગુણ સ્લોટ એન્ટેના ફાયદા અને ગેરફાયદા. 8.લિવરપૂલ – 44 ગુણ સ્લોટ અન્ય શબ્દ અંગ્રેજી. 9.સ્ટ્રોક – 43 ગુણ પીઠ સ્લોટ સર્જરી પોસ્ટ ઓપ.
7.સાઉધમ્પ્ટન – 44 ગુણ પીઠ સ્લોટ સર્જરી કૂતરો ખર્ચ. Everton – 38 ગુણ પીઠ સ્લોટ સર્જરી કૂતરો પ્રક્રિયા. Shearer નિષ્ફળ, અને તેથી આવશે Rafa.
2.ટેકરા – 58 ગુણ. 19.ન્યૂકેસલ – 24 ગુણ મફત પાઇ gow જાતની ગંજીફાની અમેરિકન રમત એપ્લિકેશન. 20 મી.એસ્ટન વિલા – 16 ગુણ.તાજેતરની મેળવો જુગાર સમાચાર કેલ્વિન Ayre મફત પાર્કિંગ પર કેસિનો નાયગ્રા.