આર Dominguez, જે અહેવાલ હાજરી આપી દ્વિપક્ષીય બેઠક નેતાઓ, જણાવ્યું હતું કે, મિસ્ટર ઈલેવન સ્વાગત તાજેતરમાં જાહેરાત કરી વિરામ દ્વારા ફિલિપાઇન્સ અદા નવા POGO લાઇસન્સ છે, પરંતુ પસંદ કરશે કે ચાઇના માતાનો પાડોશી બાન જેમ કે બિઝનેસ ગ્રુપ જાતની ગંજીફાની અમેરિકન રમત એપ્લિકેશન મિત્રો સાથે. અમે જોવા માટે હોય છે શું માં અમે ગુમાવશો તો અમે stop online gaming.તે અસર કરે છે [national] બજેટ?" મિસ્ટર Panelo જણાવ્યું હતું કે, નોંધ્યું છે કે દેશની જાહેર નાણા સત્તાવાળાઓ હોત કરવાની સલાહ વિશે પર સંભવિત અસર રાષ્ટ્રીય આવક જોઈએ POGO પ્રથા બંધ છે. ગ્રુપ જાતની ગંજીફાની અમેરિકન રમત મિત્રો સાથે એપ્લિકેશન.