એક ડોન છે ગ્રામ્ય જિલ્લા Quang Ninh પ્રાંત ઉત્તર વિયેતનામ.સન ગ્રુપ – તરીકે વર્ણવવામાં એક દેશની સૌથી મોટી રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ – અહેવાલ વિકાસશીલ એક કેસિનો રિસોર્ટ માં વાન નથી. બનાવવા માટે કેવી રીતે મતભેદ હોડ માં craps.